Winkel/ruitersportzaak

Mag een winkel een tegoedbon geven in plaats van geld bij een beschadigde broek?

Ik heb een rijbroek gekocht bij een ruitersportzaak. De broek heb ik één keer gedragen tijdens het rijden en er zaten bij de knieën al meteen gaten in de stof. Ik ben met de broek teruggegaan naar de winkel en wil mijn geld terug. In de winkel gaven ze echter aan dat ik alleen een tegoedbon kon krijgen, maar niet het aankoopbedrag in contant geld. Ik heb toch recht op mijn geld terug? 

Veel winkels hebben de regel dat een gekocht product binnen een aantal dagen of weken geruild of geretourneerd mag worden. Hieraan zijn wel regels verbonden en uiteraard hebben winkeliers zich aan de wet te houden. Een winkel kan niet altijd, bij iedere teruggave van een product, een tegoedbon verstrekken. Wanneer u een broek koopt en thuis begint u te twijfelen over uw aankoop, dan kunt u bij de meeste winkels zonder problemen de broek retourneren. Het staat een winkel echter vrij het aankoopbedrag in de vorm van een tegoedbon terug te geven. Deze vorm van retourneren is namelijk een service van de winkel. Ze zijn niet verplicht een deugdelijk product terug te nemen, alleen maar omdat de klant zich bedacht heeft en liever het geld in zijn of haar portemonnee houdt.

Dit is anders wanneer sprake is van een ondeugdelijke product. Van een ondeugdelijk of gebrekkig product wordt gesproken, indien het niet de eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn. Zo mag van een rijbroek verwacht worden dat de stof en garen van dusdanige kwaliteit zijn dat u daar geruime tijd mee kunt rijden en van een poetsborstel mag verwacht worden dat de haren blijven zitten wanneer u de borstel gebruikt. In Nederland bestaat een wet die zich richt op de koop van goederen. Hierin staat onder meer wanneer sprake is van koop, welke verplichtingen een koper heeft en welke verplichtingen een verkoper heeft. Tevens wordt er een onderscheid gemaakt tussen een ‘gewone’ koop of een consumentenkoop.

Van consumentenkoop is sprake wanneer een koper, een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een roerende zaak koopt bij een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Een ‘gewone’ koop vindt plaats tussen meerdere natuurlijke personen of tussen meerdere professionele partijen. De algemene regel is dat een koper de overeenkomst kan ontbinden wanneer de verkoper tekortschiet in de nakoming van de verbintenis. Dit betekent dat indien de verkoper een ondeugdelijk product levert, de koper de overeenkomst kan ontbinden. De wetgever heeft echter bij consumentenkoop een uitzondering op deze regel gemaakt. Een consumentkoper kan de overeenkomst pas ontbinden, indien herstel of vervanging van het product heeft plaatsgevonden, mits dit mogelijk is. Dit bovenstaande geldt echter alleen als de tekortkoming (het gebrek) de ontbinding rechtvaardigt. Dit is bijvoorbeeld niet het geval wanneer u een poetsborstel koopt waarbij een klein krasje op het handvat zit: dit krasje rechtvaardigt geen ontbinding.

Wanneer u dus een rijbroek heeft gekocht die na één keer dragen al stuk is, dan is de ruitersportzaak verplicht een vervangende rijbroek te leveren. Dit houdt echter niet in dat ze zomaar een rijbroek kunnen leveren. Het moet wel gaan om een rijbroek die ú wilt hebben. Het moet dezelfde rijbroek betreffen of u moet zélf akkoord gaan met een andere rijbroek. Kunnen ze geen nieuwe rijbroek leveren, dan zijn ze verplicht u het aankoopbedrag terug te geven.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *